Malidenw bɛ Mali Samatasɛgɛw kɔ Afiriki kupu, Angola san 2010 na.


Wula in na, Mali ni Angola bɛ ntola tan , o ye koba ye Mali la bi, wa an b’o kɔlɔsi ni darapo dulonnennew ye nɛgɛsow, motow, gaw ani sow bili kan. Wa, kuma wɛrɛ tɛ mɔgɔw da Bamako bi barodaw la n’o tɛ.
Mɔgɔ dɔw kɛlen bɛ k’u labɛn ni Binkɛnɛ, bilenman ani nɛrɛmuguma ye, muso dɔw kɛlen bɛ ka darapo kɛ misɔrɔ ye walasa k’a fɔ Samatasɛgɛw ye ko Maliden bɛɛ b’u kɔ.
Walasa k’a dɔn a ko bɛ cogo min na togodaw la, yakuba y’o kunba bɔ an na, ɲininkali senfɛ telefɔni na. O ko o cogo kelen don fan bɛɛ fɛ Zezana Gara la bawo, darapo sirilen bɛ fan bɛɛ fɛ jririw la, wa kuma wɛrɛ tɛ baro yɔrɔw la ni wula in na ntolatan tɛ.
Ɛgiliw, an ka taa !
Malidenw bɛ Mali Samatasɛgɛw kɔ Afiriki kupu,  Angola san 2010 na.

Publicités

3 réflexions au sujet de « Malidenw bɛ Mali Samatasɛgɛw kɔ Afiriki kupu, Angola san 2010 na. »

  1. Ping : ce lien

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s